Redovisning


Hur kan vi hjälpa dig med redovisning i Malmö?


Redovisningen utgör grunden i företaget. Med en fungerande redovisning kan man få fram om företaget är lönsamt och man kan styra och organisera på bästa sätt.


Redovisning är ett väldigt stort område och innefattar uppgifter som ska skötas dagligen eller löpande. Några exempel är bokföring, leverantörs- och kundreskontrahantering, betalningar, löneadministration, webbaserad redovisning, statistik samt uthyrning av personal för avstämningsarbeten. Varje månad ska skatter och avgifter deklareras till Skatteverket och betalning ska ske. Som företagare vill du löpande veta om företaget går med vinst och om det finns pengar till att betala kommande räkningar. Vi kan hjälpa dig med allt som gäller bokföring. Det gör vi åt kunder över hela Skåne idag.


Årligen måste företag rapportera in till olika myndigheter i form av kontrolluppgifter och   statistik. Dessutom ska bokslut och årsredovisning upprättas, vilket kräver specialistkunskaper.

    

Redovisning – hur kan vi hjälpa dig med ditt företags bokföring?


Vi kan hjälpa dig att bygga upp rutiner så att redovisningen inte bara uppfyller lagens krav utan även ger dig den information som du behöver för att organisera och leda ditt företag enligt dina mål. Redovisningen kan byggas upp helt efter ditt företags behov och vi hjälper dig att uppfylla önskemålen. Oavsett om du har företag i Malmö eller i övriga Skåne så är du alltid välkommen till oss.


Vi kan ta hand om hela eller delar av din bokföring. Kanske vill ni sköta betalningar och löner själva och vi upprättar skattedeklarationerna och den löpande bokföringen. Har ni egen ekonomipersonal som sköter den löpande redovisningen så kan vi hjälpa er med bokslut, deklarationer och årsredovisning.


En fungerande redovisning ger dig kontroll och trygghet


Vi gör en individuell lösning för alla våra kunder, så att ni får den tjänst som ni efterfrågar. Givetvis kan den tjänsten utökas och ändras när som helst under året.


Som kund ska du vara trygg i att vi har den kompetens som behövs för uppdraget. Vi engagerar oss i våra kunder och har bra och öppen kommunikation för bästa resultat. Vi har en gemensam uppföljning för att vi anser att det är viktigt att du som företagare är lika engagerad i siffrorna som vi är. Du är alltid välkommen förbi vårt kontor i Malmö om du undrar något.