Bolagsbildning & registrering

Bolagsbildning & registreringsärenden


Att starta ett företag kan verka enkelt. Det är dock viktigt att man har bra rådgivare och bollplank innan man startar. Många frågor ska lösas redan innan verksamheten börjar. Har jag en lönsam affärsidé? Vilken bolagsform är bäst för mig? Vad blir skattekonsekvenserna? Behöver jag låna pengar? Ska jag anställa personal? Frågorna är många och det är lätt att hamna snett från början. Kom till oss så kan vi vägleda dig.


Juridiskt hjälp innan uppstart av företag i Malmö


Vi hjälper dig att finna ut en lämplig bolagsform som passar verksamheten. Vi fixar registreringen hos myndigheterna och bevakar hela processen så att bolaget blir registrerat och klart. Är det flera aktiva i bolaget kanske kompanjonavtal måste skrivas. Vi ser till helheten och poängterar viktiga juridiska aspekter som kan vara aktuella.


Ekonomisk rådgivning


Vi upprättar tillsammans en budget för att få fram lånebehovet. Därefter diskuterar vi olika finansieringsmöjligheter.  Vi kan också hjälpa till med kontakter och att biträda vid möten.

För att få starta igång verksamheten måste man erhålla en F-skattesedel. Ska någon få lön från bolaget måste man registrera sig som arbetsgivare. Bedriver man en momspliktig verksamhet så ska momsregistrering ske. Vi ser till att alla registreringar hos Skatteverket blir klara så att verksamheten kan starta snabbt och enkelt.


Hur ska man organisera sitt företag?


Många organisatoriska frågor uppkommer snabbt och vi vägleder och hjälper till vid behov.

Rutiner, avtal, försäkringsfrågor, IT och säkerhet-sfrågor är några av alla viktiga frågeställningar som man måste ta ställning till direkt. Vi ger dig vägledning för en god företagsutveckling.