Bokslut

Bokslut och årsredovisning


Alla bokföringsskyldiga ska upprätta ett bokslut. Bokslutet visar hur verksamhetsåret har gått ekonomiskt och är grunden för hur mycket skatt som ska betalas. Årsredovisning är en offentlig handling som alla kan ta del av.


Hjälper små & stora företag i Malmö


Vi upprättar bokslut och årsredovisning så att de uppfyller gällande regler. Årsredovisningen är ett viktigt offentligt dokument som används och läses av många och därför är vi måna om att läsarna ska få ett så bra intryck av företaget som möjligt. Vi gör en årsredovisning som är informativ och enkel att läsa och som även lämnar de upplysningar som ur företagets synvinkel kan vara viktiga.


Uppgifterna i en årsredovisning sammanställs och värderas bland annat av kreditvärderingsbolag. En felaktig information kan därför få negativa konsekvenser, som till exempel kan leda till att företaget inte får den kredit som behövs.


Klarar ni att upprätta bokslutet själv, så kan vi självklart hjälpa till enbart med att upprätta en årsredovisning. Behöver ni hjälp med de sista beräkningarna för att fastställa ett resultat så tar vi hand om detta.


En personlig service hela året om


Resultatplanering och bokslut är en löpande process, som kräver uppföljning under året. Vi hjälper till med resultatplanering både inför bokslutet och i samband med bokslutet så att företagets ekonomiska situation utnyttjas optimalt. Varje företag kräver sin egen lösning utifrån vilka mål och behov som finns och vi diskuterar och lägger fram olika alternativ som kan passa just ert företag.