Anette Andersson


Du är välkommen att höra av dig till mig via mail eller telefon:


anette.andersson@jonzonrevision.se


040-678 98 43


Anette Andersson

Godkänd revisor på Jonzon Revision i Malmö
Jag arbetar som godkänd revisor sedan 1995 och har varit aktiv med revisionsarbete sedan 1990. Jag är medlem i revisorsorganisationen FAR.

För mig är det oerhört viktigt att ha en bra kundrelation, som bygger på ett ömsesidigt förtroende. Mina kunder ska känna att de alltid är välkomna att höra av sig. 

Förutom sedvanlig revision kan jag bistå med råd och synpunkter och jag försöker alltid att se till helheten, det vill säga både till företaget och företagarna. Regelsystemet är otroligt komplicerat och under ett företag livscykel uppstår det många olika frågor. Det gäller att både se till det som varit och att titta in i framtiden, och jag hjälper till att hålla rätt kurs.

För mig är det självklart att alltid vara uppdaterad för att kunna ge mina kunder bästa service och kunskap. Jag kan även titulera mig MER revisor, vilket betyder miljöengagerade revisorer. Detta innebär att jag kan hjälpa företagen med att analysera företagens ekonomi kopplat till klimatpåverkan och besparingsmöjligheter. Ingen kan väl säga nej till att spara ekonomi och miljö på samma gång. 


Jonzon Revision   Dammfrivägen 45 A   217 61 Malmö   Tel: 040-678 98 40      Mail: info@jonzonrevision.se