Tjänster


SPECIALISTER PÅ REVISION, EKONOMISK RÅDGIVNING OCH REDOVISNING FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG


Vi på Jonzon Revision erbjuder många tjänster

som är anpassade för det lilla och medelstora företaget.


Varje företag har sin speciella struktur och marknad som ställer olika typer av krav på ekonomistyrning samtidigt som det måste följa gällande lagstiftning.

Vår långa erfarenhet från diverse branscher och kundkategorier gör att vi snabbt och effektivt kan hitta de tjänsteprodukter som behövs I företaget.

Här till höger ser du ett antal grupper av tjänster som vi på Jonzon Revision erbjuder.

Läs gärna mer och fördjupa dig genom att klicka på några av dem.

 

Jonzon Revision   Dammfrivägen 45 A   217 63 Malmö   Tel: 040-678 98 40     Mail: info@jonzonrevision.se