Ekonomisk rådgivning

Ekonomisk rådgivning -

Hur ser dina behov ut?


Företagen och omvärlden förändras ständigt. Konkurrens och nya regler skapar hela tiden nya förutsättningar. I företagen är det oftast tiden som är problemet, ”om jag bara haft tid så skulle jag…”.


Om ni koncentrerar er på det som ni är experter på, så låt oss experter göra det som vi kan. På så sätt tjänar alla pengar. Vi kan hjälpa er att tjäna pengar genom att hjälpa till när tiden inte räcker till. Kanske kan en omstrukturering av organisationen utmynna i nya möjligheter för företaget. Ett nytt datorsystem kanske är lösningen på år av datorstrul, dålig information och styrning. Eller kanske det räcker med att styra upp rutinerna som finns och se till att de efterlevs. Hur ser IT-rutinerna ut, har ni tillräckliga säkerhetsrutiner?


Vi hjälper till med budget och planering om ni vill starta ett företag. Vi kan ombesörja bolagsbildningar och alla registreringsärenden.


Ägar- & bolagsfrågor inom företag i Malmö


Vi hjälper er med diverse ägar- och bolagsfrågor som uppstår under företagets levnad. Vi planerar utifrån ett helhetsperspektiv på företaget och dess ägare och ledning för att finna lösningar som passar just er situation. Vi använder historiska siffror för att framlägga fakta om företaget men arbetar för en framtida utveckling av företaget. Står ni inför generationsskifte eller en försäljning av företaget så vägleder vi er så att ni kan planera i god tid och anpassa verksamheten och den ekonomiska situationen.


Ekonomisk rådgivning - är du i behov av en samtalspartner?


Som revisor i företaget har vi en stor inblick i verksamheten då vår revision bygger på analyser av företaget. Vi jobbar nära företaget men ser objektivt på företagets organisation och ekonomi. Vi jobbar med en stor öppenhet och nyfikenhet och blir ofta en viktig samtalspart för företaget.


Givetvis kan du anlita oss enbart för särskild rådgivning och konsultation. Kontakta oss så får du veta mera om vad vi kan göra för dig och ditt företag.